Hyggelig møte

Bloggere er som regel veldig trivelige mennesker synes jeg, og det fikk jeg bekreftet nok en gang når jeg traff på Stein fra Fosenstein.no her tidligere i uken. Steins blogg er jo ikke helt innenfor det temaet jeg er mest interessert i, politikk og finans, men jeg synes det har vært veldig spennende å følge utviklingen Stein har hatt på bloggen sin og vi har utvekslet e-poster med hverandre en god stund nå. Grunnen til at vi ble kjent med hverandre og endte opp med å ta en kaffe, er at vi begge har gått på skrivekurs sammen tidligere. Vi er begge av den oppfatningen at for å få en best mulig blogg må man kunne ordlegge seg presist og klart skiftlig. Det er i seg selv en kunstform som krever mye trening, og å få litt skikkelig veiledning gjennom kursing kan gjøre progresjonen litt raskere.

Kanskje et fellesprosjekt
Så det var veldig hyggelig å treffes å prate litt om hva planer vi har med bloggene våre. Vi snakket også om å starte en ny blogg sammen. Vi diskuterer enda hva temaet skal være og vi har enda ikke helt avgjort om vi skal ha en blogg sammen. Det å opprettholde bare en blogg krever nemlig ganske så mye tid, så jeg vet ikke om jeg kan prioritere tid til enda en. Men som et lite sideprosjekt kunne det vært veldig moro. Vi får se hva som skjer i de neste ukene. Hva tema ville du helst sett at en ny blogg skulle handle om?

Lavere oljeinntekter

oljeOljepriser faller stadig i verden og dette påvirker Norge mer enn mange andre land. Dette skyldes rett og slett at vi får mindre penger for den oljen vi selger til utlandet.

Oljenæringen er fundamentet for mye av næringslivet i Norge. Derfor påvirker denne typen kursfall mange andre arbeidsplasser i tillegg til de som finnes i oljeselskapene.

Alvorlig for oljeservice
Dette er spesielt alvorlig for oljeserviceselskaper i Norge. Disse har gjerne ansvaret for ting som renhold, kjøkkendrift og elektronisk anlegg på en plattform. Den siste tiden har de store oljeselskapene gjennomført betydelige kutt i sine driftsbudsjetter. Dette har spesielt rammet denne servicenæringen gjennom dårligere kontrakter. Konsekvensen har vært at flere hundre ansatte har blitt sagt opp som en del av denne prosessen. Lavere oljepris gir mindre avkastning, og presser oljeselskapene til å gjøre slike harde prioriteringer som går utover underleverandørene.

Norge taper penger
Det er likevel ikke bare disse næringene som er avhengige av oljeprisen. Dette påvirker også de fleste andre sektorer i Norge siden økonomien fungerer på en så sammensatt måte. I tillegg taper staten mye penger på lavere salgsinntekter for den oljen som produseres. Dette gjør at skatteinntektene blir kraftig redusert, og man klarer samtidig ikke å opparbeide seg like mye penger i banken. Dette innebærer at Oljefondets verdi ikke øker på samme måte som den gjorde når oljeprisen var vesentlig høyere.

Siden Norge baserer seg så mye på oljenæringen, så kan lavere oljepriser være svært negativt for økonomien. Likevel er det ingenting som tyder på store problemer siden vi tross alt har mye penger på bok.

Thomas Gaarden med ny blogg

Min venn Thomas Gaarden har laget en spennende blogg om sine største interesser i livet. Fokus ligger spesielt på kunst og interiørdesign.

Thomas er en spennende fyr som har mye for seg hele tiden. Dette ser man også enkelt om man tar seg en tur inn på bloggen hans. Her kan man lese det meste om hva han gjør til daglig.

Interiør og kunst
Thomas Gaarden har alltid hatt stor interesse for mange ulike typer kunst. Likevel er det nok interiør som er hans aller største lidenskap. Han elsker å se på nye typer møbler som han kan bruke til å innrede boliger. Han finner alltid utrolig mange flotte modeller som passer inn i de fleste hjem. Om man skal ha hjelp med interiørdesign så er det lurt å ta kontakt med Thomas gjennom bloggen hans. Han svarer på alle henvendelser og er alltid glad for å kunne hjelpe.

Selv har jeg kjent Thomas i mange år og vi har et svært nært vennskap. Jeg vet derfor at han er en kjernekar som alltid stiller opp for de som spør om hjelp. Jeg tror også jeg kan si at han er faglig ekstremt dyktig på det han driver med. Selv om vi er venner så ville jeg ikke sagt dette om det ikke var sant.

Tåkeprat i politikken

Politikken er stadig preget av personer som snakker seg bort fra de viktige poengene. Istedenfor å være ærlige om ting så pakker man inn forslagene på en salgbar måte.

Resultatet av denne praksisen er det vanlige mennesker opplever som tåkeprat. Det er rett og slett umulig å finne frem til hva debatten egentlig handler om.

Fremmendgjøring
Dette er med på å fremmedgjøre politikken for mennesker i hele landet. Det blir da et mye større skille mellom eliten og de som er på gulvet i samfunnet. Mange føler at de ikke blir hørt og at de har en slags avmakt til de som styrer landet. Dette er de politiske partiene og politikernes ansvar å gjøre noe med. Det er på tide at det skjer store forandringer i norsk politikk.

Ta ansvar
Det bør være en bevisstgjøring internt i partiene om hvordan man kan kommunisere med velgerne på en mer ærlig måte. Man bør satse på opplæring av representantene slik at de gjør en bedre jobb i fremtiden. Dette er likevel et problem som den enkelte politiker har et ansvar for å ta tak i. Hver og en må gå i seg selv og prøve å finne måter å redusere gapet mellom eliten og mennesker som føler seg maktesløse.