Tåkeprat i politikken

Politikken er stadig preget av personer som snakker seg bort fra de viktige poengene. Istedenfor å være ærlige om ting så pakker man inn forslagene på en salgbar måte.

Resultatet av denne praksisen er det vanlige mennesker opplever som tåkeprat. Det er rett og slett umulig å finne frem til hva debatten egentlig handler om.

Fremmendgjøring
Dette er med på å fremmedgjøre politikken for mennesker i hele landet. Det blir da et mye større skille mellom eliten og de som er på gulvet i samfunnet. Mange føler at de ikke blir hørt og at de har en slags avmakt til de som styrer landet. Dette er de politiske partiene og politikernes ansvar å gjøre noe med. Det er på tide at det skjer store forandringer i norsk politikk.

Ta ansvar
Det bør være en bevisstgjøring internt i partiene om hvordan man kan kommunisere med velgerne på en mer ærlig måte. Man bør satse på opplæring av representantene slik at de gjør en bedre jobb i fremtiden. Dette er likevel et problem som den enkelte politiker har et ansvar for å ta tak i. Hver og en må gå i seg selv og prøve å finne måter å redusere gapet mellom eliten og mennesker som føler seg maktesløse.