Lavere oljeinntekter

oljeOljepriser faller stadig i verden og dette påvirker Norge mer enn mange andre land. Dette skyldes rett og slett at vi får mindre penger for den oljen vi selger til utlandet.

Oljenæringen er fundamentet for mye av næringslivet i Norge. Derfor påvirker denne typen kursfall mange andre arbeidsplasser i tillegg til de som finnes i oljeselskapene.

Alvorlig for oljeservice
Dette er spesielt alvorlig for oljeserviceselskaper i Norge. Disse har gjerne ansvaret for ting som renhold, kjøkkendrift og elektronisk anlegg på en plattform. Den siste tiden har de store oljeselskapene gjennomført betydelige kutt i sine driftsbudsjetter. Dette har spesielt rammet denne servicenæringen gjennom dårligere kontrakter. Konsekvensen har vært at flere hundre ansatte har blitt sagt opp som en del av denne prosessen. Lavere oljepris gir mindre avkastning, og presser oljeselskapene til å gjøre slike harde prioriteringer som går utover underleverandørene.

Norge taper penger
Det er likevel ikke bare disse næringene som er avhengige av oljeprisen. Dette påvirker også de fleste andre sektorer i Norge siden økonomien fungerer på en så sammensatt måte. I tillegg taper staten mye penger på lavere salgsinntekter for den oljen som produseres. Dette gjør at skatteinntektene blir kraftig redusert, og man klarer samtidig ikke å opparbeide seg like mye penger i banken. Dette innebærer at Oljefondets verdi ikke øker på samme måte som den gjorde når oljeprisen var vesentlig høyere.

Siden Norge baserer seg så mye på oljenæringen, så kan lavere oljepriser være svært negativt for økonomien. Likevel er det ingenting som tyder på store problemer siden vi tross alt har mye penger på bok.